Funkcia oka

Pokiaľ oko nemá žiadnu chybu videnia, vytvára sa obraz vzdialených alebo blízkych predmetov na sietnici. Šošovka sa zakrivuje alebo splošťuje v závislosti na vzdialenosti tak, aby bol vytvorený obraz jasný a ostrý. Tento proces sa nazýva akomodácia. Akomodácia umožňuje videnie od niekoľkých centimetrov až do nekonečna. Pokiaľ je obraz vytvorený na sietnici neostrý, znamená to, že oko má chybu videnia.Čo je myopia?

Myopia (krátkozrakosť) je chyba videnia, pri ktorej je fyziologicky oko príliš dlhé. Ostrý obraz je potom vytváraný pred sietnicou a na sietnici vzniká obraz neostrý. Pacient majúci myopiu vidí zle do diaľky, ale dobre do blízka. Vzdialenosť, na ktorú myop vidí ostro je tým kratšia, čím je jeho zraková chyba vyššia.

Charakteristické príznaky:
  • žmúrenie pri pohľade do diaľky a za šera
  • míňanie priateľov a známych na ulici bez povšimnutia J

Korekcia: myopia sa koriguje mínusovými okuliarovými šošovkami, tzv. rozptylkami, pomocouy ktorých sa obraz dostáva na sietnicu. Tým sa uľahčí akomodácia a zabráni sa tak únave očí a bolestiam hlavy. Šošovky určené pre krátkozrakých sú hrubšie na okraji a tenšie v strede.Čo je hypermetropia?

Hypermetropia (ďalekozrakosť) je chyba videnia, pri ktorej je fyziologicky oko príliš krátke. Ostrý obraz je potom vytváraný za sietnicou a na sietnici vzniká obraz neostrý. Hypermetrop vidí zle nielen do blízka, ale aj do diaľky. V prípade, že sa mu nakoniec podarí do diaľky zaostriť, je to iba za cenu značného namáhania očí a následnej únavy.

Charakteristické príznaky:
  • únava a bolesti hlavy.

Ťažkosti bývajú častejšie večer a po vykonanej práci. Príčinou týchto príznakov býva neustála snaha o dokonalú akomodáciu. Ľahká hypermetropia sa vyskytuje veľakrát nepozorovane až do 35-40: roku života pacienta, pretože oko ešte dokáže natoľko akomodovať, aby videný obraz bol jasný a ostrý. Ak je táto zraková chyba výraznejšia, je možné spozorovať ju pomerne skoro už u detí. Často býva sprevádzaná škúlením, ktoré je potrebné čo najrýchlejšie odstrániť.
Korekcia: hypermetropia sa koriguje plusovými okuliarovými šošovkami, tzv. spojkami, pomocou ktorých sa obraz dostáva na sietnicu. Tým sa uľahčí akomodácia a zabráni sa tak únave očí a bolestiam hlavy. Šošovky určené pre ďalekozrakých sú hrubšie v strede a tenšie na okraji.

Čo je astigmatizmus?

Pacient majúci astigmatizmus nevidí ostro nielen do blízka, ale ani do diaľky. Nevidí jasne a ostro kontrasty a rysy medzi horizontálnymi, vertikálnymi alebo šikmými líniami. Príčinou tejto zrakovej chyby je nepravidelné zakrivenie rohovky. Astigmatizmus môže byť kombinovaný aj s ďalšími chybami videnia, ako sú napr. myopia alebo hypermetropia.

Charakteristické príznaky:
  • zamieňanie si navzájom podobných znakov ako sú napr. písmená H, M, N alebo číslice 0 a 8.

Či už je astigmatizmus samotný, alebo je v kombinácii buď s myopiou a lebo s hypermetropiou, spôsobuje únavu očí a bolesti hlavy.
Korekcia: astigmatizmus sa koriguje pomocou tórických (cylindrických) okuliarových šošoviek, ktorých zakrivenie kompenzuje nerovnaké zakrivenie rohovky.Dobré rady

Človek vníma zrakom takmer 90% všetkých podnetov a preto je starostlivosť o zrak veľmi dôležitá.

Odporúča sa preto:
  • -pravidelne navštevovať svojho očného lekára alebo optometristu
  • -nechať si poradiť ohľadom správnej korekcie pre prácu (vaša pracovná činnosť vyžaduje možno okuliare s inou – špeciálnou – korekciou, než okuliare pre váš bežný život)
  • -aspoň raz za mesiac nechať svoje okuliare vyčistiť ultrazvukom a odborne upraviť u svojho očného optika
  • -používať na starostlivosť o okuliare doporučené špeciálne prostriedky
  • -používať okuliare vždy s aktuálnou korekciou
  • -majte na pamäti, že rozdiel medzi okuliarmi od vášho očného optika a okuliarmi z drogérie, čerpacej stanice, tržnice alebo hypermarketu je rozdiel týkajúci sa vášho zdravia